De stichting heeft ten doel: Het moreel, geestelijk en financieel ondersteunen van kinderen in behoeftige omstandigheden waar ook ter wereld en indien nodig ook hun ouders en grootouders. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door financiƫle adoptie; het sturen van hulpgoederen zoals voedsel, educatie middelen, kleding; het ter plaatse ondersteunen van helpers; het ondersteunen van huisvestingsprojecten.

Bestuurssamenstelling: De heer Nicolaas Molenaar, voorzitter. Mevrouw Maria Molenaar-Voicu, bestuurder. Dhr en mw Molenaar vervullen ook de functie van voorzitter (en vicevoorzitter), secretaris en penningmeester.

St Childscare foundation streeft ernaar om minstens 90% van haar inkomsten in te zetten voor de doelstelling van de stichting. Derhalve zijn er geen medewerkers in dienst van de stichting. Het bestuur en de vrijwilligers krijgen geen financiƫle vergoeding voor hun werkzaamheden, cao is daarom niet van toepassing. De bestuurders krijgen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten indien dit verantwoord kan worden.

 

KVK nummer 37148191
RSIN nummer: 820387423
NL41 INGB 0004 8356 05