Weeshuis in Tirnaveni Roemenie(casa de copi)

 

Dankzij een donatie hebben we de onderstaande schoolier een buskaart bekostigd. Moeder en dochter behoren tot de Roma minderheid in Roemenie. Wegens financiele problemen zou de schoollier niet in staat zijn om naar school te gaan wat in een stad verder van huis is.